Gréckokatolícke formačné

centrum pre Rómov

... čo je svetu neurodzené a čím pohŕda, to si vyvolil Boh,
ba aj to, čoho niet, aby zmaril to, čo je ...
1. list Korinťanom 1,28